Sponsorzy

ASI SPONSORZY


SPONSOR TECHNICZNY

 

NASI PARTNERZY
 

Kara obowiązuje przez cały okres jej trwania (zdobycie bramki przez którąkolwiek z drużyn nie przerywa kary).

Kontakt | Współpraca | Regulamin | Zostań sędzią